Parse, TryParse, Convert và Casting (Ép kiểu)

11 Tháng 10

Có nhiều cách để có thể chuyển đổi dữ liệu trong C# như sử dụng các phương thức Parse, TryParse, sử dụng lớp Convert hay là đôi khi còn có thể ép kiểu (Casting) từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các cách này cũng như sự khác biệt giữa chúng

  1. Parse
    Phương thức Parse là phương thức được sử dụng khá phổ biến khi chúng ta muốn chuyển đổi một chuỗi sang một kiểu dữ liệu tương ứng.
    Mỗi kiểu dữ liệu cơ bản trong C# đều có phương thức Parse để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu đó. Ta có Boolean.Parse dùng để chuyển về kiểu Boolean, Int32.Parse dùng để chuyển về kiểu Int 32, Double.Parse dùng để chuyển chuỗi về kiểu Double .v.v… Một số ví dụ các câu lệnh minh họa cho việc chuyển đổi sử dụng phương thức Parse
    int a = Int32.Parse("123"); //a sẽ mang giá trị 123
    float b = Float.Parse("20.7"); //b sẽ mang giá trị 20.7
    bool c = Boolean.Parse("true"); //c sẽ mang giá trị true

    Nếu như chuỗi chúng ta truyền vào là rỗng, không đúng định dạng hoặc vượt quá giá trị cho phép thì chúng ta sẽ nhận được các Exception tương ứng. Ví dụ:

    int a = Int32.Parse(“Hello”); //sai định dạng, FormatException 
    byte b = Byte.Parse(“10000000000”); //quá giới hạn, OverflowException 
    bool c = Boolean.Parse(null); //tham số là null, ArgumentNullException

     
  2. TryParse

    Giống như Parse, TryParse cũng là phương thức được tích hợp sẵn trong các lớp kiểu dữ liệu cơ bản của C#. Tuy nhiên, cú pháp của TryParse có phần khác với Parse. Cụ thể, tham số thứ nhất của TryParse là chuỗi cần chuyển đổi và tham số thứ hai là biến sẽ chứa giá trị đã được chuyển đổi, biến thứ hai này phải được đánh dấu là out (để cho biến là chúng ta sẽ truyền tham chiếu, bạn có thể xem thêm tại đây về out: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/t3c3bfhx%28VS.80%29.aspx

    Một số ví dụ minh họa sử dụng TryParse để chuyển đổi kiểu

    int a; 
    Int32.TryParse(“123”, out a); //a sẽ mang giá trị 123  bool b; 
    Boolean.TryParse(“false”, out b); //b sẽ mang giá trị false 

    Điểm khác biệt thứ hai của TryParse so với Parse là phương thức TryParse không ném ra các ngoại lệ như Parse mà sẽ trả về các giá trị true (chuyển đổi thành công) hoặc false (chuyển đổi thất bại, biến mang giá trị mặc định).

    int a;
    Int32.TryParse("hello", out a); //trả về giá trị false, a mang giá trị 0
    bool b;
    Boolean.TryParse("", out b); //trả về giá trị false, b mang giá trị False

    Ngoài ra, phương thức TryParse sẽ thực thi nhanh hơn phương thức Parse vì TryParse không ném ra ngoại lệ
  3. Convert

    Lớp Convert là một lớp tiện ích trong C# cung cấp cho chúng ta rất nhiều phương thức tĩnh khác nhau để chuyển đổi từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Tham số mà các phương thức trong Convert nhận không nhất thiết phải là chuỗi mà có thể ở nhiều kiểu dữ liệu khác nhau (int, bool, double…). Ví dụ:

    int a = Convert.ToInt32("123"); //chuyển chuỗi 123 sang số nguyên
    bool b = Convert.ToBoolean(27); //chuyển số 27 sang kiểu bool

    Các phương thức trong lớp Convert sẽ trả về giá trị mặc định nếu như tham số truyền vào là null. Còn trong các trường hợp sai định dạng hoặc vượt quá giới hạn thì các phương thức đó sẽ ném ra các ngoại lệ tương tự như phương thức Parse. Ví dụ
    bool a = Convert.ToBoolean("hello"); //FormatException
    int b = Convert.ToInt32("123456787654"); //OverflowException
    double d = Convert.ToDouble(null); //trả về giá trị mặc định

  4. Casting (Ép kiểu)

    Ép kiểu là cách chúng ta có thể sử dụng khi muốn chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu có tính chất tương tự nhau (thường là số). Ví dụ

    int a = 100;
    float b = a; //chuyển đổi ngầm định, b = 100
    int c = (int)b; //chuyển đổi rõ ràng, c = 100

    Ngoài ra, đối với các giá trị được lưu trong kiểu tổng quát Object (bằng cách boxing) thì chúng ta có thể ép kiểu đưa về kiểu dữ liệu ban đầu (Tìm hiểu về Boxing và Unboxing: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/yz2be5wk.aspx). Ví dụ:

    int a = 100;
    object b = a; //boxing, b là kiểu tham chiếu chứa giá trị 100
    int c = (int)b; //unboxing, c mang giá trị 100

    Ép kiểu chỉ được sử dụng khi chúng ta biết rõ rằng đối tượng đó chứa kiểu dữ liệu tương ứng với kiểu mà ta cần chuyển tới. Ví dụ như các trường hợp sau sẽ là các lỗi cú pháp trong lập trình:
    string a = "1234";
    int b = (int)a; //lỗi, không thể ép kiểu chuỗi sang kiểu số
    bool c = true;
    double d = (double)c; //lỗi, không thể ép kiểu bool sang kiểu double

    Kết luận: C# cung cấp nhiều giải pháp để chúng ta có thể chuyển đổi từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Việc sử dụng phương pháp nào là tùy vào đặc điểm của chương trình cũng như thói quen của người sử dụng. Nếu như biết cách sử dụng linh hoạt giữa các phương pháp thì chúng ta có thể viết được một chương trình dễ đọc, dễ hiểu và dễ quản lý.

About these ads

10 phản hồi to “Parse, TryParse, Convert và Casting (Ép kiểu)”

  1. Duy Nguyen Tháng Mười 11, 2010 at 20:28 #

    Ngoài việc sử dụng casting thuần túy, chúng ta có thể sử dụng toán tử “as”.
    Nhược điểm của việc sử dụng casting thuần túy là nếu việc casting thất bại thì chúng ta sẽ nhận được một exception cho việc thất bại đó. Tuy nhiên, nếu sử dụng toán tử “as”, nếu việc casting không thành công thì chúng ta sẽ nhận về một giá trị null thay vì là một exception.
    Ví dụ: var myObject = existingObject as MyObject;
    Giả định rằng nếu việc chuyển đổi trên sẽ thất bại thì myObject lúc này sẽ mang giá trị null.

  2. lopsentop Tháng Tư 17, 2011 at 13:36 #

    cho mình hỏi

    do mình mới học nên không biết
    mìng co chuổi
    string str = “0001”;
    làm sao bây giờ mình ép kiểu này lại số nguyên mà không bị mất số 0 ở đầu

    • xuanchien Tháng Tư 17, 2011 at 15:14 #

      Nếu đã là số thì việc có các số 0 ở đầu là vô nghĩa. Bởi vì bạn sẽ dùng số đó để cộng, trừ, nhân, chia… thì tại sao cần phải có các số 0 ở đầu? Bạn có thể nêu rõ mục đích không?

    • Lãng tử bụi đời Tháng Ba 21, 2013 at 17:09 #

      Hỏi câu ngớ ngẩn. Số nguyên làm đéo gì có số 0 ở đầu

      • Bố_Lãng tử bụi đời Tháng Tư 23, 2013 at 16:37 #

        @Lãng tử bụi đời: Con ak, người ta không biết nên mới hỏi, con ko trả lời kệ m con sao lại nói người ta như thế về nhà con cm vs bố

  3. star91 Tháng Mười Hai 20, 2011 at 22:41 #

    cho mình hỏi thế convert với kiểu int[,] 2 chiều làm sao???

  4. vtd93 Tháng Bảy 21, 2012 at 18:21 #

    Reblogged this on Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.

  5. Hoa Đỗ Quyên Tháng Năm 13, 2013 at 22:41 #

    Anh ơi, cho em hỏi ạ. Em có trường IDtin mang dữ liệu là int thì em viết thế này để lấy mã Tin ạ
    private int NewID = 0;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    try
    {
    string id = Request.QueryString.Get(“IDTin”);
    txtMaTin.Text = id;
    NewID = Convert.ToInt32(id);
    if (!Page.IsPostBack)
    {
    LoadDuLieu();
    }
    }
    catch { }
    }

    Bây giờ nếu trường IDTin mang kdl là nvarchar thì em nên viết thế nào để lấy mã Tin ạ? ANh giúp em với ạ

  6. chua biet Tháng Sáu 17, 2013 at 22:24 #

    @Hoa Đỗ Quyên: Chỉ cần: string id = Request.QueryString.Get(“IDTin”);

Trackbacks/Pingbacks

  1. Try Pase trong C# | VVMY - Tháng Mười Một 11, 2013

    […] Tham khảo […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 173 other followers

%d bloggers like this: